Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy

Obowiązuje od 10.09.2009 (dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C po 10.09.2009 i nie mają ukończonych 21 lat i odbyli kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób).

Obowiązują zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych zgodnie z programem szkolenia.

Zakres kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje łącznie 70 godzin zajęć.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

  1. w części specjalistycznej:
    • 65 godzin zajęć teoretycznych;
    • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;

Zajęcia teoretyczne prowadzi się jako:

  1. Wykład, seminarium, ćwiczenia;
  2. Ćwiczenia pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia (system e-lerningowy).

Godzina zajęć szkolenia trwa 60 minut.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

KWALIFIKACJA NA PRZEWÓZ RZECZY DLA KIEROWCÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 21 LAT W CENIE: 3000 ZŁ.

UWAGA! PROMOCJA:

  • Kategoria C oraz kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy - 6900zł