Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób

Obowiązuje od 10.09.2008 (dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10.09.2008 i nie mają ukończonych 23 lat i ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy lub kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy).

Obowiązują zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych zgodnie z programem szkolenia.

Szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 70 godzin zajęć.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

  1. w części specjalistycznej:
    • 65 godzin zajęć teoretycznych;
    • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;

 

Zajęcia teoretyczne prowadzi się jako:

  1. Wykład, seminarium, ćwiczenia;
  2. Ćwiczenia pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia (system e-lerningowy).

 

Godzina zajęć szkolenia trwa 60 minut.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

KWALIFIKACJA NA PRZEWÓZ OSÓB DLA KIEROWCÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 23 LATA W CENIE: 3000 ZŁ.

UWAGA! PROMOCJA:

  • Kategoria D (do kategorii C) oraz kwalifikacja wstępna na przewóz osób - 7300zł
  • Kategoria D (do kategorii B) oraz kwalifikacja wstępna na przewóz osób - 8000zł