Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca na przewóz rzeczy

Obowiązuje od 10.09.2009 (dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C po 10.09.2009 i mają ukończone 21 lat i ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób)

Obowiązują zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych zgodnie z programem szkolenia.

Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

  1. w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
  2. w części specjalistycznej:
    • 33 godzin zajęć teoretycznych;
    • 7 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
    • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (lub na symulatorze).

Zajęcia teoretyczne prowadzi się jako:

1. Wykład, seminarium, ćwiczenia;

2. Ćwiczenia pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego   oprogramowania wspomagającego proces kształcenia (system e-learningowy).

Godzina zajęć szkolenia trwa 60 minut.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

 

UWAGA! PROMOCJA:

  • Kategoria C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy - 4500 zł