Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca na przewóz osób

Obowiązuje od 10.09.2008 (dotyczy wszystkich kierowców którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10.09.2008 i mają ukończone 23 lata i ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy).

Obowiązują zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych zgodnie z programem szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje łącznie 35 godzin:

  1. w części specjalistycznej:
    • 32,5 godzin zajęć teoretycznych;
    • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;

Zajęcia teoretyczne prowadzi się jako:

  1. Wykład, seminarium, ćwiczenia;
  2. Ćwiczenia pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia (system e-learningowy).

Godzina zajęć szkolenia trwa 60 minut.

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.