Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Kursy ADR

KURSY ADR:

PODSTAWOWY TRWA 24 GODZINY LEKCYJNE ( TRZY DNI) I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM W FORMIE TESTU - 30 PYTAŃ

DOSKONALĄCY  TRWA 16 GODZIN LEKCYJNYCH (DWA DNI) I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM W FORMIE TESTU - 30 PYTAŃ

 

KURSY ADR SPECJALISTYCZNE:

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNIE TRWA 16 GODZIN LEKCYJNYCH (2 DNI) I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM W FORMIE TESTU - 18 PYTAŃ

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 1-KLASA TRWA 8 GODZIN (1 DZIEŃ) I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM W FORMIE TESTU - 15 PYTAŃ

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 7-KLASA TRWA 8 GODZIN (1 DZIEŃ) I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM W FORMIE TESTU - 15 PYTAŃ

 

EGZAMIN UWAŻA SIĘ ZA ZDANY, JEŻELI OSOBA EGZAMINOWANA UDZIELI POPRAWNYCH ODPOWIEDZI NA CO NAJMNIEJ 2/3 PYTAŃ Z KAŻDEGO ZDAWANEGO TESTU.

 

ZAŚWIADCZENIA ADR WYDAJE MARSZAŁEK W TERMINIE DO 7 DNI PO ZDANYM EGZAMINIE

 

WYMAGANA WIEDZA NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM

ADR PODSTAWOWY I DOSKONALĄCY

Podstawowy ADR

Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Podstawowy ADR

Główne rodzaje zagrożeń (sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom)

Podstawowy ADR

Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów

Podstawowy ADR

Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń

Podstawowy ADR

Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku

Podstawowy ADR

Oznakowanie oraz umieszczenie nalepek ostrzegawczych

Podstawowy ADR

Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów

Podstawowy ADR

Zakaz ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera

Podstawowy ADR

Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych

Podstawowy ADR

Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej

Podstawowy ADR

Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego

Podstawowy ADR

Układanie sztuk przesyłki

ADR SPECJALISTYCZNY W CYSTERNIE

Specjalistyczny cysterna

Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

Specjalistyczny cysterna

Szczególne wymagania dotyczące pojazdów

Specjalistyczny cysterna

Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

Specjalistyczny cysterna

Dodatkowe przepisy szczególne w zakresie używania pojazdów