Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D
Strona głównaAktualnościNowe przepisy o kierujących pojazdami
Rozpoczęcie kursów
  Terminy kursów
 

Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Kursy rozpoczynamy codziennie!

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 789-209-907 lub 501-439-956 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 18.00

 
Szkolenie okresowe kierowców Kursy rozpoczynamy codziennie!  
Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 

Kursy rozpoczynamy codziennie!

 

 
Certyfikat kompetencji zawodowych Informacje odnośnie terminów kursu pod nr tel.: 501-439-956

 

 Kurs ADR podstawowy Informacja odnośnie terminów kursów pod nr tel: 789-209-907  
Kurs ADR specjalistyczny na cysterny Informacja odnośnie terminów kursów pod nr tel: 789-209-907  

Nowe przepisy o kierujących pojazdami

Środa, 30 stycznia 2013

Z dniem 19 stycznia 2019 roku weszły kolejne zmiany ustawa o kierujących pojazdami lub ubiegającymi się o zdobycie dokumentu prawa jazdy wybranej kategorii. Pojawiły się również trzy rozporządzenia ministra transportu w sprawie zasad szkolenia oraz egzaminowania. Opublikowano także nowe wzory dokumentów. Bardzo duże zmiany nastąpiły w kwestii redukowania punktów karnych.

Jak wyglądały egzaminy z części teoretycznej przed wprowadzeniem zmian? 
Osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy z części teoretycznej przed wprowadzeniem zmian (tj. przed datą 19 stycznia 2013 roku) posiadały stały zestaw pytań teoretycznych(w zależności od kategorii prawa jazdy było ich od 192 do 524). Wszystkie te pytania udostępnione były do użytku publicznego na stronie internetowej Ministra Infrastruktury. Aby uzyskać wynik pozytywny z egzaminu prawa jazdy z części teoretycznej, zdając na daną kategorię, należało udzielić poprawnej odpowiedzi na szesnaście z osiemnastu pytań (czyli można było mieć maksymalnie dwa błędy). Egzamin ten trwał dwadzieścia pięć minut, w których to czasie możliwe było tzw.: “wracanie” do poprzednich pytań i zmienianie udzielonych odpowiedzi.

 


Jak wyglądają egzaminy z części teoretycznej po wprowadzeniu zmian?
Nowe przepisy wprowadziły egzamin na prawo jazdy z części teoretycznej złożony z pytań generowanych w czasie rzeczywistym (czyli nie ma możliwości “powrotu” do poprzednich pytań i zmienianie udzielonych odpowiedzi). Egzamin ten składa się z dwudziestu pytań z wiedzy podstawowej oraz dwunastu pytań obejmujących wiedzę specjalistyczną w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Wszystkie pytania występujące na egzaminie są jednokrotnego wyboru. Pytania z wiedzy podstawowej polegają na wyborze pomiędzy dwoma wariantami: TAK lub NIE. Osoba zdająca egzamin prawa jazdy z części teoretycznej i udzielająca odpowiedzi na tego typu pytania ma łączny czas trzydziestu pięciu sekund na udzielenie odpowiedzi. Natomiast pytania z wiedzy specjalistycznej polegają na wyborze jednej z trzech odpowiedzi: A, B lub C. Osoba zdająca egzamin prawa jazdy z części teoretycznej będzie miała czas pięćdziesięciu sekund na udzielenie odpowiedzi na tego typu pytania. Warto również wspomnieć o tym i mieć to na uwadze zdawając taki egzamin, że niewskazanie żadnej odpowiedzi w danym pytaniu skutkuje otrzymaniem zera punktów za dane pytanie egzaminacyjne. Pytania pojawiające się na egzaminie prawa jazdy z części teoretycznej mają różną wartość punktową (od jednego do trzech punktów) w zależności od znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas egzaminu z części teoretycznej można otrzymać siedemdziesiąt cztery punkty. Aby uzyskać status zdanego egzaminu należy zdobyć co najmniej sześćdziesiąt osiem punktów. Zmianie nie uległ czas trwania egzaminu - w dalszym ciągu będzie on wynosił dwadzieścia pięć minut. Najważniejsze w nowych przepisach egzaminacyjnych jest to, że pytania pojawiające się na egzaminie nigdzie nie są udostępniane do użytku publicznego. Ich baza wynosi trzy tysiące różnych pytań. Wynika z tego fakt, że żadna z przygotowywujących się osób do egzaminu prawa jazdy z części teoretycznej nie nauczy się pytań na pamięć.

Jak wyglądają egzaminy z części praktycznej po wprowadzeniu zmian?
Egzamin prawa jazdy z części praktycznej pozostał bez większych zmian. Jedyne zmiany jakich dokonano to takie, że motocykliści zdający egzamin prawa jazdy z części praktycznej muszą wykonać na placu manewrowym więcej manewrów, a mianowicie: omijanie przeszkody oraz przejazd między bramkami.

Nowością jest także to, że od stycznia 2013 roku, szkolenie można rozpocząć na trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami, a egzamin zdawać na miesiąc przed nimi. W takich przypadkach, w razie uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na prawo jazdy z części teoretycznej i praktycznej, dokument stwierdzający możliwość kierowania pojazdem będzie otrzymywany po osiągnięciu pełnoletności.