Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Prawo jazdy kat. D

Zapisanie się na kurs prawa jazdy wymaga uzyskania tzw. „Profilu Kandydata na Kierowcę”-PKK.
PKK otrzymujemy w Urzędzie Miasta/Starostwie właściwym ze wzgl. na miejsce stałego
zameldowania.
Aby go otrzymać należy złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
 1. orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza
 2. orzeczenie psychologiczne
 3. kolorowe zdjęcie

Szkolenie na prawo jazdy kategorii  „D” rozpocząć można wieku 24 lat.
Wcześniejsze rozpoczęcie kursu jest możliwe, gdy kursant rozpoczął kurs
zawodowy tj. Szkolenie Podstawowe.
Nauka obejmuje 20 godzin teorii (45 minutowe) i 40 godzin nauki jazdy (60 minutowe)
dla osób posiadających już prawo jazdy kategorii „C”.
Dla ubiegających się o kat. ”D” z kategorii „B” ilość godzin nauki jazdy
zwiększa się do 60-ciu.
Wcześniejsze rozpoczęcie kursu jest możliwe, gdy kursant rozpoczął kurs
zawodowy tj. Kwalifikację Wstępną – na kierowców zawodowych.
Osoby po wcześniej zdanym egzaminie państwowym z teorii odbywają tylko szkolenie
praktyczne (40 lub 60 godzin).
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminów wewnętrznych kursant otrzymuje
 dokumenty  do zapisu na  egzamin państwowy:
 1. profil PKK
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uwaga!
Osoby w wieku 21 lat mogą rozpocząć kurs prawa jazdy kat .”D” pod warunkiem,
że równocześnie zaczną szkolenie zawodowe tj. Kwalifikację Wstępną na
przewóz osób.