Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Prawo jazdy kat. C

Zapisanie się na kurs prawa jazdy wymaga uzyskania tzw. „Profilu Kandydata na Kierowcę”-PKK.
PKK otrzymujemy w Urzędzie Miasta/Starostwie właściwym ze wzgl. na miejsce stałego
zameldowania.
Aby go otrzymać należy złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
 1. orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza
 2. orzeczenie psychologiczne
 3. kolorowe zdjęcie

Szkolenie na prawo jazdy kategorii „C” rozpocząć można wieku 21 lat .

Nauka obejmuje 20 godzin teorii (45 minutowe) i 30 godzin nauki jazdy (60 minutowe).
Wcześniejsze rozpoczęcie kursu jest możliwe, gdy kursant rozpoczął kurs
zawodowy tj. Kwalifikację Wstępną - na kierowców zawodowych.
Osoby po wcześniej zdanym egzaminie państwowym z teorii odbywają tylko szkolenie
praktyczne (30 godzin).
Osoby posiadające prawo jazdy kat.”D” mają zmniejszony wymiar szkolenia
praktycznego o 10 godzin.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminów wewnętrznych kursant otrzymuje
dokumenty do zapisu na egzamin państwowy:
 1. profil PKK
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.