Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Prawo jazdy kat. E/C

Zapisanie się na kurs prawa jazdy wymaga uzyskania tzw. „Profilu Kandydata na Kierowcę”-PKK.
PKK otrzymujemy w Urzędzie Miasta/Starostwie właściwym ze wzgl. na miejsce stałego
zameldowania.
Aby go otrzymać należy złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
 1. orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza
 2. orzeczenie psychologiczne
 3. kolorowe zdjęcie

Nauka obejmuje 25 godzin nauki jazdy (60 minutowe).
Szkolenie na prawo jazdy kategorii „E/C” dotyczy uprawnień do ciągnięcia przyczepy
(naczepy). Warunkiem przyjęcia do szkolenia jest posiadanie (zdanie) prawa
jazdy kategorii „C”. Szkolenie odbywa się takim zestawem jak na egzaminie
państwowym tj. MAN TGL + przyczepa GAREX.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje
 dokumenty  do zapisu na  egzamin państwowy:
 1. profil PKK
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.