Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Prawo jazdy kat. E/B

Zapisanie się na kurs prawa jazdy wymaga uzyskania tzw. „Profilu Kandydata na Kierowcę”-PKK.
PKK otrzymujemy w Urzędzie Miasta/Starostwie właściwym ze wzgl. na miejsce stałego
zameldowania.
Aby go otrzymać należy złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
 1. orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza
 2. 1 kolorowe zdjęcie
 3. osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców (wymagana obecność w Urzędzie).

Szkolenie na kategorię „E/B” obejmuje 15 godzin nauki jazdy  (60 minutowe).
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym.
Prawo jazdy kat .”E/B” pozwala pojazdem do 3,5 tony poruszać się z przyczepą
większą niż lekka (powyżej 750kg dmc), gdy masa zestawu przekracza 3,5 tony.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje
dokumenty  do zapisu na  egzamin państwowy:
 1. profil PKK
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.