Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki Jazdy - Danuta Brychczyńska. Kursy prawa jazdy kat. A1,A,B1,B,C,E/B,E/C,D

Prawo jazdy kat. A

Zapisanie się na kurs prawa jazdy wymaga uzyskania tzw. „Profilu Kandydata na Kierowcę”-PKK.
PKK otrzymujemy w Urzędzie Miasta/Starostwie właściwym ze wzgl. na miejsce stałego
zameldowania.
Aby go otrzymać należy złożyć w Urzędzie następujące dokumenty:
 1. orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza
 2. 1 kolorowe zdjęcie
 3. osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców (wymagana obecność w Urzędzie).

Szkolenie na prawo jazdy kategorii  „A” rozpocząć można już wieku 23 lat 9 miesięcy.
Nauka obejmuje 30 godzin teorii (45 minutowe) i 20 godzin nauki jazdy (60 minutowe).
Osoby po wcześniej zdanym egzaminie państwowym z teorii odbywają tylko szkolenie
Z pierwszej pomocy przedlekarskiej i praktyczną naukę jazdy (20 godzin).
Osoby, które mają prawo jazdy kategorii A1 lub A2 są zwolnione z zajęć teoretycznych
i 10-ciu godzin jazd.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminów wewnętrznych kursant otrzymuje
 dokumenty  do zapisu na  egzamin państwowy:
 1. profil PKK
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.